Hồng quyền - môn võ khởi nguồn của Trung Quốc

Hồng quyền bắt nguồn từ thời nhà Chu và nhà Tần, môn võ xoay quanh bốn tiêu chí cơ bản: mã bộ, kiều thủ, thân người, nhãn pháp.

Thể thao Chủ nhật, 23/8/2020, 00:00 (GMT+7)