Mạc Gia quyền môn võ dùng chân để thủ

Đây là một trong 5 môn quyền anh nổi tiếng của Quảng Đông, đã có lịch sử gần 300 năm. Mạc Gia quyền có kĩ thuật phòng thủ bằng những đòn đá uy lực.

Thể thao Thứ sáu, 16/10/2020, 00:00 (GMT+7)