Thiết sa chưởng Thiếu Lâm

Trung QuốcThiết sa chưởng của Thiếu Lâm Tự có nghĩa là làm cứng bàn tay thông qua tập luyện với túi chứa bi sắt hay thùng sỏi và lặp đi lặp lại nhiều lần.

Thể thao Thứ sáu, 28/2/2020, 00:00 (GMT+7)