Thuần thục hai tay nhờ chơi song đao Thiếu Lâm

Đại đao được gọi là “nguyên soái của trăm quân”, phần lớn người tập phải mất ba năm mới làm quen được với loại binh khí này.

Thể thao Thứ hai, 2/11/2020, 00:00 (GMT+7)