12 năm sau đề án đào tạo nhân tài của Đà Nẵng

Trong số hơn 400 học viên đi du học bằng nguồn kinh phí của Đà Nẵng, 60 người đang ở vai trò là cán bộ quản lý, 40 người xin thôi việc...

Song Ngân

Thời sự Thứ năm, 24/5/2018, 11:58 (GMT+7)