4 điểm đặc biệt trong cuộc đại trùng tu nhà thờ Đức Bà

Thánh giá mạ vàng, hệ thống giàn giáo lớn phải lắp trong 3 tuần với camera giám sát... là những điểm nổi bật khi trùng tu nhà thờ Đức Bà.

Quốc Đoan - Khánh Hoàng

Thời sự Thứ sáu, 7/7/2017, 09:16 (GMT+7)