Bà chủ khóc mếu vì ao tôm giống chết, thiệt hại 3 tỷ đồng

Chủ vựa nuôi tôm cáo buộc một nhóm người đổ hóa chất xuống ao, làm khoảng một triệu con tôm chết, thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Thanh Huyền - Thiên Trí

Thời sự Thứ sáu, 30/3/2018, 13:47 (GMT+7)