Bắc Giang những ngày chống dịch

Thành phố và các huyện giãn cách triển khai nhiều lớp kiểm soát y tế người và phương tiện. Cửa hàng không thiết yếu đóng cửa, đường phố vắng lặng khi số ca mắc toàn tỉnh vượt 1.000.

Thế Quỳnh

Thời sự Thứ ba, 25/5/2021, 07:54 (GMT+7)