VnExpress
Background Video

Bạn có sẵn sàng giúp người bị nạn trên đường?

Đứng giữa việc giúp đỡ hay để mặc người gặp nạn, nhiều người dân cho biết lòng tốt vẫn được lựa chọn và chỉ một số ít cảm thấy nên thận trọng khi gặp tình huống này.
Thời sự  01:00 - 17/2/2017

Trần Quang

 
 
 Tags

Giúp người bị nạn

tai nạn giao thông

cứu giúp người

Tai nạn

nguy hiểm

vô cảm với người bị nạn

thận trọng cứu giúp

 
vnexpress