Bão Tembin đang đi lệch xuống phía Nam

So với dự báo cũ, bão Tembin có xu hướng đi xuống phía Nam và giảm cấp độ nhưng vẫn được cảnh báo mức độ rủi ro lớn.

Khánh Hoàng

Thời sự Thứ hai, 25/12/2017, 14:16 (GMT+7)