Bắt sâu măng làm món ăn

Trong thân cây măng nứa, lồ ô ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) có loại sâu trú ẩn, người dân bắt về làm món ăn.

Đắc Thành

Thời sự Thứ bảy, 7/10/2017, 11:59 (GMT+7)