Bầu bổ sung ông Trần Cẩm Tú, Trần Thanh Mẫn vào Ban bí thư

Ông Trần Cẩm Tú được bầu làm Ủy viên Ban bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Thời sự Thứ tư, 9/5/2018, 18:33 (GMT+7)