Bệnh nhân nằm ghép 2 người, bảo hiểm chỉ thanh toán 50%

Từ 15/7, bệnh nhân nằm ghép 2 người, bảo hiểm sẽ chỉ thanh toán 1/2 mức giá giường, nằm ghép 3 người thì thanh toán 1/3.

Thanh Huyền - Thiên Trí

Thời sự Chủ nhật, 8/7/2018, 19:00 (GMT+7)