Bệnh viện dã chiến Việt Nam đến Nam Sudan

Sau 13 giờ bay và 2 giờ tiếp nhiên liệu, 32 thành viên Bệnh viện dã chiến của Việt Nam đã đến Nam Sudan, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Thời sự Thứ năm, 4/10/2018, 00:00 (GMT+7)