Bộ Công an xoá 6 tổng cục, tinh giản nhiều đơn vị

Tinh giản bộ máy Bộ Công an
Thực hiện Nghị quyết mới, Bộ Công an sẽ không còn 6 tổng cục trực thuộc, giảm 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng.

Lộc Chung

Thời sự Thứ tư, 8/8/2018, 06:52 (GMT+7)