Bộ Giao thông: Phương án dời trạm BOT Cai Lậy không khả thi

Đưa ra 3 phương án giải quyết vấn đề trạm BOT Cai Lậy, Bộ Giao thông nhận định việc dời trạm vào tuyến đường tránh là không khả thi.

Lê Huyền

Thời sự Thứ ba, 5/12/2017, 21:53 (GMT+7)