BOT có giá phí 'bất hợp lý' ở cửa ngõ Hà Nội

Giá phí ở BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ được cho "bất hợp lý" khi chỉ sửa chữa mà thu 1.500 đồng/km, bằng cao tốc mới.

Bá Đô - Giang Huy

Thời sự Thứ sáu, 25/8/2017, 17:38 (GMT+7)