Bùn đất ngập sâu ở nơi cách đập thủy điện vỡ 30 km

Là một trong những bản chịu thiệt hại nặng, Kok Kong vẫn đang bị cô lập, bao quanh bởi dòng nước đỏ đục ngàu. 

Quốc Thắng - Thành Nguyễn

Thời sự Thứ sáu, 27/7/2018, 00:00 (GMT+7)