Cả nước có hơn 68.000 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước có hơn 68.000 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, hiện đã xử lý được gần 16.000 cơ sở.

Thanh Huyền - Thiên Trí

Thời sự Thứ sáu, 20/7/2018, 22:28 (GMT+7)