Cầu hơn 100 tuổi ở Sài Gòn sắp bị tháo dỡ

Cầu Phú Long cũ nối TP HCM với Bình Dương được người Pháp xây dựng từ năm 1913 hiện xuống cấp và chuẩn bị tháo dỡ hoàn toàn.

Vũ Đoan - Quỳnh Trần

Thời sự Thứ sáu, 26/10/2018, 16:47 (GMT+7)