Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

Ngày 14/5, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt, Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo nhiều nội dung, trong đó việc tiếp tục công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

VTV

Thời sự Thứ ba, 14/5/2019, 19:49 (GMT+7)