Chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày trong lễ Tịch Điền

Khác với mọi năm là cày trâu, năm nay Chủ tịch nước lái máy cày hưởng ứng phong trào “công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” trong lễ Tịch Điền - ngày hội xuống đồng ở tỉnh Hà Nam hôm nay.

Trần Huấn

Thời sự Thứ sáu, 3/2/2017, 11:19 (GMT+7)