Con đường buôn lậu xăng dầu trên biển Tây Nam

Mua xăng dầu từ eo biển Malacca, các tàu Thái Lan cập mạn sang hàng cho các tàu Việt Nam để đưa vào đất liền. 

Minh Trang

Thời sự Thứ hai, 21/8/2017, 00:00 (GMT+7)