Công bố một số tư liệu được giải mật quanh Hiệp định Paris 1973

Một số tài liệu về quá trình dẫn đến Hội nghị Paris được Lưu trữ quốc gia Mỹ giải mật, lần đầu được giới thiệu tới công chúng Việt Nam tại Bảo tàng Hà Nội.

Thư Trần

Thời sự Thứ hai, 16/7/2018, 00:00 (GMT+7)