Cụ ông 85 tuổi nhận bằng thạc sĩ ở Đà Nẵng

Cụ ông đã có 15 cháu và 4 chắt nhận bằng tốt nghiệp 'Thạc sĩ quản trị kinh doanh' sau 3 năm học tập vất vả.

Minh Nhật - Thiên Trí

Thời sự Chủ nhật, 10/6/2018, 17:50 (GMT+7)