Dân vùng ven Hà Nội thiệt hại do đê vỡ

Thống kê thiệt hại tại huyện Chương Mỹ có khoảng 96.000 gia cầm, hơn 5.000 con lợn và 78 ha thủy sản bị mất trắng sau sự cố vỡ đê Hữu Bùi.

Trần Quang

Thời sự Thứ sáu, 20/10/2017, 19:51 (GMT+7)