Danh thắng đầm Ô Loan ở Phú Yên bị lấn chiếm

Khu vực Đầm Ô Loan có 230 hộ dân lấn chiếm để xây dựng, nhiều người ngăn ô để nuôi thuỷ sản trái phép.

Thời sự Thứ ba, 28/5/2019, 00:05 (GMT+7)