Đào sùng đất làm món ăn

Từ tháng 8 đến 11 âm lịch, người dân xã Trà Giang (Quảng Nam) đào bắt sùng đất bán làm món ăn, mỗi ngày thu hơn 500 nghìn đồng.

Đắc Thành

Thời sự Thứ sáu, 27/10/2017, 00:00 (GMT+7)