Đặt lu dưới bùn bắt cá lóc ăn Tết ở miền Tây

Giáp Tết, nước dưới các con kênh rạch bắt đầu cạn, người dân ở Cà Mau dùng lu chứa nước đặt dưới dưới bùn làm bẫy cho cá trườn vào. 

Phúc Hưng

Thời sự Thứ bảy, 10/2/2018, 08:45 (GMT+7)