Di tích quốc gia 1000 tuổi ở Hà Nội dùng cột sắt chống đổ

Được khởi dựng từ thời Lý, đình Thần Quy (Phú Xuyên, Hà Nội) được nhà nước xếp hạng đang bị mối tấn công phải chống đỡ tạm bợ.

Trần Huấn

Thời sự Thứ hai, 18/9/2017, 00:00 (GMT+7)

Loading