Điểm khác và giống nhau của 3 đặc khu kinh tế

Người Việt được vào casino, dân được miễn thuế trong 5 năm, phát triển các ngành riêng biệt... và chỉ có một trưởng đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Khánh Hoàng

Thời sự Thứ năm, 23/11/2017, 19:07 (GMT+7)