Diện mạo tàu metro của Sài Gòn được điều chỉnh thế nào?

Metro Bến Thành - Suối Tiên
Sau khi nhận các ý kiến đóng góp, tàu metro của Sài Gòn đã có nhiều điều chỉnh như mũi toa bo tròn, bổ sung các chi tiết nội thất...

Lê Huyền

Thời sự Thứ sáu, 22/9/2017, 09:18 (GMT+7)