Đoàn lãnh đạo cấp cao viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn lãnh đạo cấp cao dẫn đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt hoa và vào lăng viếng Bác.

Ngân Phan - Thùy Ngân

Thời sự Thứ bảy, 19/5/2018, 12:31 (GMT+7)