Đội sửa chữa 'điện sống' ở Sài Gòn

Mỗi ngày, đội sẽ thi công, sửa chữa trên đường dây đang mang điện thế cao, chỉ một sơ suất khi thao tác có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Vũ Đoan - Quỳnh Trần

Thời sự Thứ năm, 8/11/2018, 09:10 (GMT+7)