Đội thám hiểm phát hiện sông ngầm dưới hang Sơn Đoòng

Đội thám hiểm phát hiện ra một hệ thống hang ngầm trong hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) dưới độ sâu cả trăm mét.

Thế Quỳnh

Thời sự Thứ ba, 9/4/2019, 20:05 (GMT+7)