Du khách đổ xô đến miếu Bà Chúa Xứ núi Sam cầu may đầu năm

Hàng nghìn người kéo về miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang) để viếng, cầu bình an, phúc lộc cho một năm mới.

Lê Bình

Thời sự Thứ tư, 6/2/2019, 20:39 (GMT+7)

Loading