Dũng khí 'nhìn thẳng vào sự thật' trước đại hội Đổi mới

"Để hình thành và quyết định đường lối đổi mới kinh tế được toàn Đảng chính thức chấp nhận ở Đại hội VI năm 1986, chúng ta đã có những trả giá đau đớn", nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban bí thư Phan Diễn cho biết.

Thời sự Thứ bảy, 17/12/2016, 12:04 (GMT+7)