Đường đi lắt léo và hậu quả của bão Usagi

Trong 4 ngày kể từ khi hình thành, bão Usagi liên tục chuyển hướng khiến hơn 105.000 người phải sơ tán, gây ngập nghiêm trọng nhiều nơi.

Ban Video

Thời sự Thứ ba, 27/11/2018, 11:43 (GMT+7)