Đường lên núi ở Tràng An cổ bị tháo dỡ

Ngày 30/3, Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đã tháo dỡ công trình cầu không phép xuyên lõi di sản Tràng An.

Thanh Huyền - Quang Vinh

Thời sự Thứ sáu, 30/3/2018, 17:47 (GMT+7)