Hà Nội nhân rộng mô hình trông giữ xe thông minh

Đến hết tháng 7 này, Hà Nội sẽ có 156 điểm trông giữ xe thông minh đặt điểm đỗ và thanh toán qua ứng dụng di động.

Thế Quỳnh

Thời sự Thứ sáu, 27/7/2018, 08:29 (GMT+7)

Loading