Hà Nội trắng đêm kiểm tra, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi

Chính quyền lập chốt chặn 24/24 kiểm tra việc vận chuyện lợn qua vùng dịch, ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi lây lan tại quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Trần Huấn

Thời sự Thứ bảy, 9/3/2019, 17:50 (GMT+7)