Hà Nội vá đê vỡ ở Chương Mỹ

Đê Hữu Bùi bị vỡ khoảng 8 mét hiện đã được đóng cọc, đổ đá hộc chờ đến lúc nước rút sẽ vá lại.

Trần Quang

Thời sự Thứ bảy, 21/10/2017, 00:00 (GMT+7)