Hội nghị Trung ương 7 xem xét đề án xây dựng cán bộ cấp chiến lược

Sáng 7/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiến hành Hội nghị lần thứ bảy tại Hà Nội sẽ xem xét đề án xây dựng cán bộ cấp chiến lược, cải cách tiền lương...

Thanh Huyền - Thiên Trí

Thời sự Thứ hai, 7/5/2018, 13:43 (GMT+7)