Hơn 1.000 cây thông bị đốn hạ lấy đất sản xuất ở Lâm Đồng

Rừng phòng hộ Phi Liêng bị phá trong thời gian dài nhưng không được phát hiện xử lý kịp thời khiến hàng nghìn cây thông bị đốn hạ.

Khánh Hương - Thùy Ngân

Thời sự Thứ tư, 29/8/2018, 14:09 (GMT+7)