Hơn 200 thanh niên Hà Nội kêu gọi thả cá không thả túi nylon

Hơn 200 bạn trẻ với áp phích, băng rôn kêu gọi người dân thả cá chép không thả rác thải trong ngày lễ ông Táo chầu trời.

Nguyễn Bắc - Huy Mạnh

Thời sự Thứ năm, 8/2/2018, 13:00 (GMT+7)