Hơn 3.000 ha lúa ở Quảng Bình bị bệnh vàng lá

Hàng nghìn ha lúa Đông Xuân ở Quảng Bình đang trong thời gian trổ bông bị bệnh vàng lá, khiến nông dân lo lắng.

Vũ Đoan - Thiên Trí

Thời sự Chủ nhật, 22/4/2018, 15:22 (GMT+7)