Hơn 400 con ngựa được nuôi lấy huyết thanh phục vụ y học

Trang trại Suối Dầu tại Khánh Hòa thuộc Viện vắc xin và Sinh phẩm y tế đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 400 con ngựa theo chế độ đặc biệt để lấy huyết thanh, nghiên cứu sản xuất các loại văcxin.

Xuân Ngọc

Thời sự Chủ nhật, 5/3/2017, 00:00 (GMT+7)