Họp báo Chính phủ thường kỳ

Tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương liên quan chuẩn bị tốt các mặt công tác cho Tuần lễ Cấp cao APEC.

Thời sự Thứ sáu, 3/11/2017, 17:41 (GMT+7)