Kém ngoại ngữ, lao động Việt thất thế trên sân nhà

Các đơn vị nước ngoài đầu tư vào Nha Trang (Khánh Hòa) đòi hỏi lao động thông thạo ngoại ngữ nhưng nhân lực tại chỗ không đáp ứng được.

Thời sự Chủ nhật, 14/8/2016, 06:21 (GMT+7)