Ken đặc người xếp hàng xuyên đêm chờ xin ấn đền Trần

Hàng nghìn người thức xuyên đêm 2/3 xếp hàng chờ xin ấn, trong đó có những người phải chờ hơn 10 giờ mới có được ấn.

Thời sự Thứ sáu, 2/3/2018, 07:46 (GMT+7)